GIẢM GIÁ 10% GÓI BẢO DƯỠNG CÁC CẤP

Toyota Long Biên giới thiệu những chương trình hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng để xe vừa khoẻ vừa đúng theo Thông tư 53 của Bộ GTVT

Giá sau chưa được tính giảm 10%

Bảng giá gói bảo dưỡng 2014
Cấp bảo dưỡng Gói BD 10000km Gói BD 20000km Gói BD 40000km
  Số lần vào BD 2 Số lần vào BD 4 Số lần vào BD 8
  Đã Bao gồm VAT Đã Bao gồm VAT Đã Bao gồm VAT
Loại xe: Thành tiền VNĐ Thành tiền VNĐ Thành tiền VNĐ
Camry ACV40
                           1,470,172 
                                3,160,344 
                                    11,549,318 
Camry GSV40
                           1,770,450 
                                3,760,900 
                                    10,549,770 
Camry ACV51
                           1,470,172 
                                3,160,344 
                                    12,427,448 
Camry ASV50
                           1,556,412 
                                3,332,824 
                                    12,427,448 
Corolla ZZE 122
                           1,470,172 
                                3,160,344 
                                      9,422,908 
Corolla ZZE 142 (MT)
                        
                           1,470,172 
                                
                                3,259,564 
                                    11,493,768 
Corolla ZZE 142 (AT)
                           
                           1,470,172 
                                
                                3,259,564 
                                    11,228,118 
Corolla ZRE 142 (MT)
                           1,519,782 
                                3,259,564 
                                    11,385,968 
Corolla ZRE 143 (AT)
                           1,519,782 
                                3,259,564 
                                    11,120,318 
Corolla ZRE 142 (CVT)
                           1,519,782 
                                3,259,564 
                                    11,120,318 
Corolla ZRE 143 (CVT)
                           1,519,782 
                                3,259,564 
                                    11,120,318 
Corolla ZRE 173L (CVT)
                           1,519,782 
                                3,259,564 
                                    11,545,358 
Corolla ZRE 172L (MT)
                           1,519,782 
                                3,259,564 
                                    11,811,008 
Vios NCP 93 (MT)
                           1,367,806 
                                2,955,612 
                                    10,586,664 
Vios NCP 93 (AT)
                           1,367,806 
                                2,955,612 
                                    10,321,014 
Vios NCP 151
                           1,367,806 
                                2,955,612 
                                      8,575,094 
Vios NCP 150 (MT)
                           1,367,806 
                                2,955,612 
                                      8,575,094 
Vios NCP 150 (AT)
                           1,367,806 
                                2,955,612 
                                      8,309,444 
Innova TGN40 (MT)
                           1,665,598 
                                3,661,196 
                                    11,381,557 
Innova TGN40 (AT)
                           1,665,598 
                                3,661,196 
                                    11,013,772 
Yaris  NCP91L
                           1,367,806 
                                2,955,612 
                                    10,553,114 
Yaris  NCP 151
                           1,367,806 
                                2,955,612 
                                      8,361,474 
Land FZJ100
                           2,208,228 
                                4,911,456 
                                    14,820,432 
Land UZJ200
                           1,984,884 
                                4,299,768 
                                    15,015,176 
Prado TRJ150
                           1,984,884 
                                4,299,768 
                                    15,491,531 
Land URJ202L
                           2,280,520 
                                4,891,040 
                                    16,313,220 
Hilux KUN26L
                           2,164,965 
                                4,659,930 
                                    12,460,635 
Hilux KUN15L
                           2,069,595 
                                4,469,190 
                                    12,105,720 
Hilux KUN35L
                           2,126,817 
                                4,583,634 
                                    12,334,608 
Hiace TRH213
                           1,772,100 
                                3,819,200 
                                    13,898,445 
Hiace TRH223L
                           1,772,100 
                                3,819,200 
                                    13,848,120 
Hiace KDH212
                           1,987,095 
                                4,249,190 
                                    11,384,285 
Hiace KDH222L
                           1,987,095 
                                4,249,190 
                                    11,384,285 
Fortuner TGN51
                           1,854,600 
                                3,984,200 
                                    12,182,830 
Fortuner KUN60
                           2,069,595 
                                4,414,190 
                                    11,985,490 
Fortuner TGN61L
                           1,854,600 
                                3,984,200 
                                    11,926,035 
FT 86 ZN6-ALE7
                           1,209,274 
                                2,638,548 
                                    11,644,006 

 

Hãy chia sẻ với chúng tôi trên mạng xã hội:

Bình luận facebook, hỏi đáp thắc mắc của bạn bè về sản phẩm

Scroll